Październik miesiącem pamięci o zmarłych Guzzistach.

Październik miesiącem pamięci o zmarłych Guzzistach.

2022-05-23 20:46:14
Data Rozpoczęcia : 2022-10-01 Data Zakończenia : 2022-10-31

Wspominamy naszych przyjaciół, którzy już odeszli.

Każdy chapter organizuje wyjazd na groby, aby je posprzątać i poświęcić chwilę na wspomnienia o zmarłych.