Walne Zebranie Stowarzyszenia i Wigilia Klubowa 19 grudnia 2009

Walne Zebranie Stowarzyszenia i Wigilia Klubowa 19 grudnia 2009

2009-12-19

Walne Zebranie Stowarzyszenia i Wigilia Klubowa 

Na 19 grudnia 2009r. Zarząd Stowarzyszenia Motocyklistów Moto Guzzi Klub Polska wy-znaczył termin Walnego Zebrania Członków. W trakcie jego trwania miały zostać prze-prowadzone wybory nowych władz Stowarzyszenia, a także podjęte inne ważne dla jego dalszego funkcjonowania postanowienia. W sobotnie popołudnie w Sulejówku zameldo-wało się 31 klubowiczów, co dawało możliwość przeprowadzenia najważniejszych nawet głosowań. Zaczęliśmy od pożywnego obiadu, aby mieć dużo sił na gorąco zapowiadające się obrady. I zapowiedzi po części się sprawdziły. W ożywionej dyskusji ścierały się rożne wizje funkcjonowania naszej grupy, które miały jednak wspólny mianownik-wszystkim nam zależy, żeby było nas jak najwięcej; zatem przed nowym Zarządem sporo pracy, aby pogodzić te czasami rozbieżne koncepcje. A co do Zarządu, to mamy nowy, wybrany jednogłośnie i w dużej zgodzie. Nowym prezesem został Jarek Głąb, a wiceprezesami ze strony chapterów regionalnych Artur "Sawik" Sawczuk z Mazowsza i Tadeusz Cieślik ze Śląska (no i Galicji). Skarbnikiem został Michał Mruk i już na wstępie zapowiedział mocne zdyscyplinowanie (i dyscyplinowanie) finansowe. Uzupełniliśmy też skład Komisji Rewi-zyjnej naszego Stowarzyszenia. Ze starego pozostał Jarek Kwiatkowski z Lublina, a no-wymi są Janek Kocemba ze Śląska i Jurek Drożdżewski z Mazowsza. Wszystkim życzymy dużo sukcesów i wytrwałości.

Do Stowarzyszenia zostali też oficjalnie przyjęci Agnieszka Lupa (Śląsk), Krzysztof "Królik" Królikowski i Grzegorz Kowalik (obydwaj Lublin).

Po zakończeniu obrad drzwi sali zostały otwarte dla naszych pań i potomstwa i w powięk-szonym gronie oddaliśmy się rozkoszom wigilijnego biesiadowania, które to przeciągnęło się do późnych godzin nocnych. W tym miejscu należą się wielkie podziękowanie dla na-szego nowego vice-Sawika, za profesjonalne zorganizowanie i ogarnięcie tematu WZ i wieczerzy.